საქონლის წარმოდგენილი კატალოგი მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა, არ არის ამომწურავი და არავითარ შემთხვევაში არ არის საჯარო შეთავაზება, რომელიც განსაზღვრულია რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 2-ე მუხლის მე -437 პუნქტით გათვალისწინებული პირობებით. საიტზე წარმოდგენილი ყველა ინფორმაცია კონფიგურაციასთან, ტექნიკურ მახასიათებლებთან, ფერის კომბინაციასთან, აგრეთვე პროდუქციის ღირებულებასთან დაკავშირებით ინფორმაციული ხასიათისაა და არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს საჯარო შეთავაზებას, რომელიც განსაზღვრულია რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 2-ე მუხლის მე -437 პუნქტით გათვალისწინებული პირობებით.

საქონლის ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს ვებსაიტზე მითითებული. ინფორმაცია საქონლის მიმდინარე ფასებისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ უნდა დაზუსტდეს ტელეფონით, საკონტაქტო ინფორმაციის შევსების შემდეგ!

დომენის სახელწოდებით "olma.store" განთავსებული საიტი არ არის ონლაინ მაღაზია. საიტი "www.Olma.store" არ ყიდის საქონელს ან ეწევა კომერციულ საქმიანობას. დომენურ სახელზე "olma.store" საიტი არის ინფორმაციული, გასართობი, შექმნილი შემოქმედებისათვის. ვებგვერდი "www.Olma.store" წარმოადგენს საქონლის ვიტრინას სხვა მაღაზიებიდან, წარმომადგენლებიდან, პლატფორმებიდან და გამყიდველებიდან. ღილაკზე "ყიდვა 1 დაწკაპუნებით" და "კალათაში დამატება", ასევე გარკვეული ფორმების შემდგომი შევსება, არ აკისრებს ვალდებულებებს საიტის მფლობელებს.